Менторство

 

Ако искате да постигнете определена цел, да получите отговор на въпрос, икате да сe oсвободите от повтарящ се модел в живота си или бихте искали да научите как да правите нещо по-добре,то тогава личната консултация би била най-добрият вариант за вас.

Менторство е по-дълбок поглед върху целия ти живот и как всичко в него функционира заедно. Това включва модели и програми или желания, с които може дори да не си наясно. Менторството е подходящо за случаи, когато търсиш да имаш драстично различно изживяване от това, което си имал до този момент. Менторството е дълбока и трайна връзка с различна продължителност, обикновено между 3-9 месеца. Ти ще създадеш собствена визия/ предложение с цели за всички области на живота си, в които искаш да направиш промени. Тези неща ще започнем да разглеждаме и моделираме в срещи, които ще се състоят всеки две седмици или по-често в зависимост от скоростта, с която искаш или си готов да се движиш.

Ще получиш средства и техники , които да прилагаш редовно, понякога ежедневно. Те могат да се променят на всеки няколко седмици в зависимост от твоя напредък. Също ще трябва да изпращаш редовни новини за прогреса си и ще получаваш отговор с промени, подкрепа и предложения.

Наставничеството не е нещо, което трябва да приемате с лека ръка. То изисква пълна ангажираност от вас, както и от мен.

Тук не става въпрос за това някой да ти реши проблеми или да ти каже какво да правиш. Става дума за прилагане на средства и техники с които да откриеш интуитивното познание в самия себе си, да осъзнаеш собствените си сили и позитивни страни и да ги използваш според собствените си цели и приоритети.  И най-вече, става въпрос за възможността да видиш собственото си забравено великолепие!

Цената за менторство се определя на базата на предложение от теб, което трябва да бъде одобрено и от ментора. За допълнителни запитвания или за да кандидатстваш за менторство, пишете на имейл  AskMilenaToday@gmail.com

 

Бъди този, който искаш да бъдеш, прави каквото обичаш. Направи го сега!
Галерия