Лични консултации

Ти...

 • Искаш ли да събудиш собствените си супер-сили и да научиш как да ги прилагаш и изразяваш?
 • Искаш ли да научиш ефективни средства за успех и удоволетворение в ежедневието?
 • Искаш ли да се научиш как да взимаш мъдри и положителни решения ?
 • Искаш ли да създаваш любящи и подкрепящи отношения с хората в живота си?
 • Имаш въпрос, на който не си успял да намериш отговор?
 • Питаш се каква е твоята мисия е и как да я изпълниш?
 •  Искаш да постигнеш определена цел в живота си и не си сигурен как?
 • Имаш проблем или повтарящ се модел, от който би искал да се освободиш?
 • Имаш силен страх или други емоции и не знаеш как да се справиш с тях?
 • Нуждаеш се от различна перспектива върху нещата?

Ако си отговорил с "да" на някой от тези въпроси, ти препоръчвам да си запазиш час за лична консултация.

Можеш да запазиш една или пакет от няколко лични консултации с Милена.

Какво ще получиш:

 • По-задълбочен поглед върху твоя проблем или въпрос
 • Сканиране за негативен заряд и програми
 • Лесни за приложение средства и практики, които да ти помогнат да намериш отговор или постигнеш целта си
 • Възможност да осъзнаеш и откриеш собствената си сила и преимущества
 • Вдъхновение и вяра в собствените ти възможности
 • Ще научиш лесен и ефективен процес за справяне с негативни чуства
 •  Допълнителна подкрепа чрез имейл и/или телефонно обаждане извън консултацията
 • Истинска грижа, топлина и разбиране

Можеш да си запазиш единична консултация 77 лв. на час. (Обикновено 1.5-2h сесии са най-ефективни)

Пакет от 3- $277

Пакет от 5- $467

Зада си запишеш час или насрочиш безплатен предварителен разговор , пишете на имейл  AskMilenaToday@gmail.com

Бъди този, който искаш да бъдеш, прави каквото обичаш. Направи го сега!
Галерия